GDPR - Persondataforordningen

Indsamling af personoplysninger:

FSM-kirken i Danmark har brug for en smule data om vores medlemmer, og vi spørger derfor om følgende oplysninger i forbindelse med registrering af meldemsskab:
Desuden har vi i vort medlemsarkiv økonomiske oplysniger om kontingent og støttebidrag, som er koblet til det enkelte medlem.

Brug af personoplysninger:

Formålet med brug af disse data er udelukkende for at kunne kommunikere med medlemmerne i forbindelse med:
Vi benytter IKKE disse oplysninger til andet, og videregiver dem IKKE til andre! Det er os magtpåliggende at behandle disse personfølsomme oplysninger med stor respekt for, at de er afgivet i fortrolighed.

Samtykke:

I lighed med retningslinjerne for Perrsondataforordningen, tolker vi det således, at når et medlem melder sig ind og dermed selv har afgivet personoplysninger, så ligger der automatisk et samtykke heri.

Sikkerhed:

Vores medlemsdatabase og regnskabsprogram logger alle logins og enhver aktivitet, der er foretaget, med henblik på at sikre sporbarhed i de opslag, der bliver foretaget i disse programmer. Adgang til personlige medlemsoplysninger i meldemsdatabasen har kun medlemmer af Rådet (bestyrelsen) samt navngivne personer i den arbejdsgruppe, som håndterer medlemsregistreringer og -betalinger

Sletning af oplysninger:

Ved udmeldelse opbevarer vi dine oplysninger for det indeværende piratår (går fra 19. september til 18. september) plus maksimalt 90 dage. Herefter sletter vi dine data helt fra databasen. I regnskabsprogrammet fremgår historiske fakturaer dog fortsat med navn, postadresse, e-mail og medlemsnummer i henhold til regnskabsloven i minimum 5 år.